کتابهایی که شیدا پسندیده

تاکنون کتابی را نپسندیده‌اید، در صفحه مشخصات هر کتاب می توانید با کلیک روی دکمه «در دسترس» کتاب را به لیست کتاب‌های در دسترس اضافه کنید.

کتابهایی که شیدا دوست دارد هدیه بگیرد

تاکنون کتابی را به عنوان کتابی که دوست دارید هدیه بگیرید ثبت نکرده اید، در صفحه مشخصات هر کتاب می توانید با کلیک روی دکمه «دوست دارم هدیه بگیرم» کتاب را به این لیست اضافه کنید تا دوستانتان با دیدن پروفایل شما متوجه کتاب‌هایی که دوست دارید هدیه بگیرید بشوند.

آخرین کتابهای شیدا در کتابخانه عمومی خواندم :