سه شنبه ها با موری

بالای 16 سال

مصاحبه

برنامه مطالعاتی

آمار مطالعه دیگران

چکیده کتاب از زبان نفیسه زارعی:

نویسنده ی کتاب بعد از سال ها به صورت اتفاقی از وضعیت استادش باخبر می شود و به دیدنش می رود.
در طی این ملاقات قرار بر این می شود که میچ (نویسنده ی کتاب) هر هفته سه شنبه به نزد استادش برود.
در این کتاب شرح این ملاقات ها بیان شده است.

ثبت نظر شما


فرهنگ ما به گونه ای نیست که به مردم احساس خوشبختی بدهد.ما بدآموزی می کنیم.آموزش اشتباه می دهیم و باید خیلی قوی باشی که اگر متاع این فرهنگ را نمی پسندی خریدار آن نشوی.فرهنگی از آن خود ابداع کن اغلب مردم از این کار عاجزند.

نفیسه زارعی این بریده کتاب را درج کرده.