اقیانوس دریا

بالای 16 سال

داستانی

برنامه مطالعاتی

آمار مطالعه دیگران

ثبت نظر شما


علم عجیب است.حیوانی عجیب که لانه اش را در مکان های باورنکردنی جست و جو می کند و با نقشه های ظریفی کار می کند که از بیرون نفهمیدنی و حتی خنده دار و پرسه زدنی پوچ به نظر می آید
اما برعکس کوره راه های هندسی آشکارند.دام هایی که با هنری آگاهانه و نبردهای راهبردی دانه گذاری شده اند که در مقابل این دام ها می توان کمی مات و متحیر شد.

نفیسه زارعی این بریده کتاب را درج کرده.