جستارهایی در باب عشق

بالای 16 سال

فلسفی

برنامه مطالعاتی

آمار مطالعه دیگران

ثبت نظر شما


ما عاشق افراد می شویم زیرا به ظاهر کامل به نظر می رسند،جسماً کاملند و از نظر عاطفی منسجمند حال آن که خود ما باطناً مغشوش و به هم ریخته ایم.اگر باطناً کمبودی نداشته باشیم عاشق نمی شویم.

نفیسه زارعی این بریده کتاب را درج کرده.