پیام گم گشته

بالای 16 سال

داستانی داستان رئال

برنامه مطالعاتی

آمار مطالعه دیگران

چکیده کتاب از زبان سعیده حاضری:

داستان زیبای سفر عارفانه ی یک زن.
افراد یک قبیله بیابان نشین از او دعوت میکنند تا در سفری چهار ماهه در بیابان ها آن ها را همراهی کند.

نظر سعیده حاضری :

رهاشدن از بند تعلقات برایم جالب بود. گویی ما در حال بازی هستیم.

ثبت نظر شما


کسی تاکنون برای این کتاب بریده‌ای ثبت نکرده. اگر شما مایلید بریده‌ای از این کتاب ثبت کنید، ابتدا در سایت لاگین کنید.