از رنجی که می بریم

بالای 16 سال

داستان کوتاه داستانی

برنامه مطالعاتی

آمار مطالعه دیگران

توضیحات اسماعیل زاده درباره کتاب:

این کتاب شامل هفت داستان کوتاه با عنوان‌های «دره خزان زده»، «زیرابی ها»، «در راه چالوس»،«محیط تنگ»، «آبروی از دست رفته»، «اعتراف» و «روزهای خوش» می‌باشد.

جلال آل احمد نویسنده‌ی روشنفکر زمان پهلوی است که داستان‌هایش تحت تاثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی همان زمان خودش می‌باشد.
بسیاری از صاحب نظران این کتاب را سیاسی‌ترین کتاب جلال نام برده‌اند.

نظر اسماعیل زاده :

قلم ساده و روایت‌های محاوره‌ای همراه با توصیفات خوب و جذاب، خواندن کتاب را خوشایند می‌کند.
سیر اتفاقات در داستان‌ها بی‌نظم است و ارتباط شخصیت‌های داستان با رویدادها سطحی است و گاهی باور پذیر نیست.

ثبت نظر شما


سنگینی غمی که از دل او بر می خاست و روشنایی غروب کننده‌ی خورشید را دنبال می‌کرد، بادهای عجول کناره‌ای را مهار و به دریا درس سکوت و وقار می‌داد. و نسیمی که از روی آبهای دور می‌وزید، انگار در میان شوری و بی‌بویی خود، بوی یک دهان سوخته از جوهر گوگرد را به همراه می آورد.

اسماعیل زاده این بریده کتاب را درج کرده.

رنجی را که او می برد به سادگی نمی‌شد درک کرد. خانه اش را نچاپیده بودند و به زندانش نینداخته بودند. از همه این زجرها فارغ مانده بود. ولی آزادتر از دیگران هم نفس نمی کشید.

اسماعیل زاده این بریده کتاب را درج کرده.

این سه ماه شاید ده دفعه اصفهان و سه دفعه اهواز رفته ام. اما در هیچ کدوم این سفرها، هیچ مقصدی نداشته ام، درست آواره بوده ام. لابد می‌دونید شوفرها چه عقیده‌ای دارند؟ از این شهر که راه می‌افتند، اگرم مسافرها رو به قصد چالوس گرفته باشند، هیچ وقت نمی دونید کجا میرند. وقتی هم ازشون مثلا بپرسی «کی میرسیم؟» میگند «کی کار شیطونه». شما هم دیدید. تنها اطمینانی که می‌تونند داشته باشند، اینه که چون جاده به چالوس می‌ره لابد به اونجا می‌رسند. من این پنج ماه درست این‌طور بودم.

اسماعیل زاده این بریده کتاب را درج کرده.