نانو ساختارهای الکتریکی

همه سنین

علمی دانشگاهی

برنامه مطالعاتی

آمار مطالعه دیگران

چکیده کتاب از زبان افشین رشید:

در بخشی از کتاب نانو ساختارهای الکتریکی می‌خوانیم:

نانو مواد تک بعدی دارای دو بعد در مقیاس نانو و یک بعد آزاد می‌باشند. نانو سیم‌ها، نانو میله‌ها، نانو لوله‌ها، نانو الیاف همگی جز مواد نانو ساختار تک بعدی می‌باشند. عوامل تاثیرگذار روی خواص نانو ساختارهای تک بعدی، جنس و نسبت طول به قطر (d/L) آن می‌باشند. مهم‌ترین ویژگی نانو ساختارهای تک بعدی فلزی هدایت الکتریکی آن‌ها در راستای محور سیم است. نانوسیم‌ها کاربرد‌های زیادی در بخش‌های مختلف مانند ساخت رایانه‌های بسیار کوچک با سرعت بسیار با، ساخت لیزرهای بسیار کوچک، تشخیص بیماری‌ها، حافظه‌های مغناطیسی و... دارند.

توضیحات افشین رشید درباره کتاب:

افشین رشید در کتاب نانو ساختارهای الکتریکی این مبحث از علم پرکاربرد الکترونیک را تشریح می‌کند و ساختار و عملکردهای آن را توضیح می‌دهد.

پایه اصلی نانو تکنولوژی بر استفاده از مواد است. هر ماده‌ای در فضا دارای سه بعد طول، عرض و ارتفاع است. اگر در ماده‌ای حداقل یکی از این سه بعد در محدوده نانومتری باشد به آن یک ماده، یک نانو ساختار گویند. در مورد محدوده نانومتری تعریف پذیرفته شده‌ای وجود ندارد اما یک تعریف مقبول‌تر محدوده‌ای بین یک تا صد نانومتر است. حتی با وجود ابعاد چند صد نانومتری در یک ماده، باز هم آن را یک نانو ساختار می‌نامند.

ثبت نظر شما


کسی تاکنون برای این کتاب بریده‌ای ثبت نکرده. اگر شما مایلید بریده‌ای از این کتاب ثبت کنید، ابتدا در سایت لاگین کنید.