نانو ترانزیستورهای گرافنی - کربنی

بالای 16 سال

علمی دانشگاهی

برنامه مطالعاتی

آمار مطالعه دیگران

چکیده کتاب از زبان افشین رشید:

در بخشی از کتاب نانو ترانزیستورهای گرافنی - کربنی می‌خوانیم:

در تکثیر نانو ترانزیستور‌ها و نانو چیپ‌ها برای ساخت دو روش در نظر گرفته می‌شود: روش ساخت پایین به با و روش ساخت با به پایین. در روش ساخت پایین به با، وسایل و مواد از سطح مولکولی بر اساس اصول شیمی مولکولی ساخته می‌شوند درست مانند یک دیوار که از روی هم گذاشتن آجر به آجر ساخته می‌شود. در روش ساخت با به پایین، اشیاء نانویی بدون کنترل اتمی در مقادیر بزرگتر ساخته می‌شوند.

توضیحات افشین رشید درباره کتاب:

کتاب نانو ترانزیستورهای گرافنی - کربنی نوشته‌ی افشین رشید، به شکل قابل درک و کامل به مطالب کاربردی و مهم نانو ترانزیستورهای گرافنی - کربنی می‌پردازد.

ثبت نظر شما


کسی تاکنون برای این کتاب بریده‌ای ثبت نکرده. اگر شما مایلید بریده‌ای از این کتاب ثبت کنید، ابتدا در سایت لاگین کنید.