کنترل امواج الکترومغناطیسی بعد از انفجار هسته‌ای

بالای 16 سال

علمی دانشگاهی

برنامه مطالعاتی

چکیده کتاب از زبان افشین رشید:

در بخشی از کتاب کنترل امواج الکترومغناطیسی بعد از انفجار هسته‌ای می‌خوانیم :

امواج الکترومغناطیسی مخرب نتیجه انفجار هسته‌ای در ارتفاع بیش از 30 مایلی به وجود می‌آید و باید زیر ساخت‌های مخابراتی برای جلوگیری از آسیب احتمالی در این فاصله کنترل شود. میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط تأثیرات پرتوهای گاما در تعامل با جو در حدود 15 تا 30 مایل در ارتفاع همان چیزی است که به عنوان "پالس الکترومغناطیسی" شناخته می‌شود. چنین پالسی می‌تواند بسیار شدید (50000 ولت بر متر) و پهنای باند باشد و انواع الکترونیک و برق و سایر زیرساخت‌ها را در معرض آسیب احتمالی قرار دهد. اثر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی شدید یک امواج الکترومغناطیسی پس از انفجار هسته‌ای می‌تواند به تجهیزات الکترونیکی محافظت نشده و تجهیزات الکترونیکی در یک منطقه بزرگ آسیب برساند. زیر ساخت‌های ارتباطی (برج‌های سلولی، سوئیچ‌های مخابراتی، دیش‌ها، رادار) به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. مختل شدن در شبکه برق و تجهیزات الکترونیکی در نزدیکترین حالت به نقطه صفر انفجار است. مختل شدن الکترونیکی گسترده بالقوه عملکرد ارتباطات، رایانه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و سایر تجهیزات الکترونیکی ضروری از جمله تجهیزات کلیدی بیمارستانی، پمپ بنزین‌ها و سایر اجزای الکتریکی زیرساخت‌های حیاتی منطقه را پیچیده خواهد کرد. سایر اثرات تجهیزات مربوط به امواج الکترومغناطیسی ممکن است شامل توقف وسایل نقلیه (در اثر اثرات بر روی وسایل الکترونیکی
خودرو) و اجزای کنترل آب و الکتریکی سیستم از بین رفته یا نیز مختل شود. اگر دکل‌های ارتباطی و تکرارکننده‌های زیرساخت همچنان به کار خود ادامه دهند، ارتباطات و سایر تجهیزات الکترونیکی وارد شده از مناطق آسیب دیده باید به طور عادی کار کنند. تلفن‌های همراه و رادیو های دستی آنتن‌های نسبتا کًوچکی دارند و اگر در طول پالس الکترومغناطیسی (امواج الکترومغناطیسی) به منابع برق متصل نباشند، ممکن است تحت تأثیر قرار نگیرند، اما برای ارتباطات به زیر ساخت‌های دست نخورده وابسته هستند. برنامه ریزان باید به طور خاص اشکال ارتباطی را که در اثر انفجار هسته‌ای ایجاد می‌شود (آسیب دیدگی امواج الکترومغناطیسی و زیر ساخت) در نظر بگیرند و در برنامه ریزی خود بدانند که وسایل عادی ارتباط ممکن است در
دسترس نباشد. روش‌های ارتباط جمعی و راهنمایی عمومی در مورد ذخیر ه سازی رادیو‌های باتر یدار ممکن است مناسب باشد.

توضیحات افشین رشید درباره کتاب:

کتاب کنترل امواج الکترومغناطیسی بعد از انفجار هسته‌ای نوشته‌ی افشین رشید، به شرح امواج الکترومغناطیسی مخرب که نتیجه انفجار هسته‌ای است، می‌پردازد.

ثبت نظر شما


کسی تاکنون برای این کتاب بریده‌ای ثبت نکرده. اگر شما مایلید بریده‌ای از این کتاب ثبت کنید، ابتدا در سایت لاگین کنید.