انجمن مطالعاتی سیمین دانشور در مشهد

انجمن مطالعاتی سیمین دانشور در مشهد

در زمانه‌ی بی وقتی، بهتر است هدفمند کتاب بخوانیم.
«انجمن مطالعاتی سیمین دانشور» برای دوره تابستان شما را به جلسات هفتگی  خوانش و ارائه‌های موضوعی با محوریت زنان دعوت می کند.

هزینه ۱۰ جلسه ۶۰ هزار تومان می باشد و در صورتی که از اعضای باشگاه کتابخوانی باشید از تخفیف برخوردار خواهید بود.

برای ثبت نام به صفحه اینستاگرام @lucky.books مراجعه کنید.

انجمن مطالعاتی سیمین دانشورزمان: یکشنبه هر هفته ساعت ۱۱ الی ۱۳
مکان مشهد، بلوار شهید صادقی، سازمان صادقیه ۱۸ پلاک ۲۵